Lost Decade Trial Deck+

Lost Decade Trial Deck+
Lost Decade Trial Deck+

: Out of Stock

: RM70.00
~US$17.50

: Lost Decade

: Bushiroad

: Weiss Schwarz

: May 2020

: 4573414715076