Chara Sleeve Matte No.MT715 (Hachigatsu no Cinderella Nine Part.2)

Chara Sleeve Matte No.MT715 (Hachigatsu no Cinderella Nine Part.2)
Chara Sleeve Matte No.MT715 (Hachigatsu no Cinderella Nine Part.2)

: Out of Stock

: RM42.00
~US$10.50

: Hachigatsu no Cinderella Nine

: Movic

: Sleeves

: October 2019

: 4549743310145